Pålitlig fasadmålning i Uppsala

Putsad fasad - Träfasad

Pålitlig fasadmålning i Uppsala

Putsad fasad - Träfasad

Fasadmålning Uppsala – uppdatera och skydda din fastighet

Har det blivit dags att måla fasaden? Hos oss får du den hjälp som du behöver. I vårt team har vi certifierade hantverkare som vet precis hur man skall göra för att resultatet skall bli snyggt och hållbart vid en fasadmålning i Uppsala. 

Hos oss får du service och kvalitet till ett rimligt pris. Vi håller de tidsramar och den budget som vi kommit överens om och du slipper krångel och otrevliga överraskningar. Våra hantverkare är smidiga och utför sitt arbete utan onödigt stök och bök. Vi är det bästa valet för fasadmålning i Uppsala!

Kontakta oss för att beställa offert eller för att få reda på mer om hur vi arbetar! 

fasadmålning Uppsala

Måla träfasad i Uppsala

Trä är ett vackert och levande material. Det gör att huset kan andas samtidigt som det har en bra motståndskraft mot fukt. 

För att hålla sig fin och intakt bör en träfasad målas var tionde år. Väggar som vetter mot söder eller som är mer utsatta för väder och vind kan till och med behöva målas lite oftare.

När man inte målar huset kommer färgen att flagna och fukt tränga in i träet vilket leder till att brädorna blir skadade och ruttnar. Rötan kan sedan sprida sig till närliggande plankor. 

Innan vi genomför en fasadmålning i Uppsala kollar vi först hur träet under färgen ser ut så vi vet om man behöver byta panel eller om man kan måla på nuvarande underlag. Behöver hela eller delar av panelen bytas så sköter våra skickliga hantverkare det. De ser till att använda bra material som står sig länge.

I Sverige har vi exempel på trähus som stått sig i hela 700 år. Med rätt virke och rätt montering blir panelbytet en engångsinvestering. Efter vi bytt ut evetuella dåliga paneler målar vi huset så att det blir fint och fräscht.

Fasadmålning av putsade ytterväggar

Putsade fasader behöver inte målas eller underhållas lika ofta som träfasader. För det mesta räcker det med att de målas var 40:e år. Tyvärr blir inte arbetet alltid korrekt utfört vilket kan leda till att man behöver utföra underhåll oftare. 

Du kan ofta se när en putsad fasad behöver renoveras, antingen har den fått påväxt eller så har putsen börjat spricka och ramla av. Vid påväxt ska man tvätta fasaden och kontrollera att mögel inte tagit sig in under putsen. Finns det mögel under putsen behöver denna tas bort och göras om från grunden. 

Är det sprickor i putsen så knackar vi ner det som är löst och kontrollerar sedan hur putsen sitter på ställen där det inte spruckit. Om allt ser bra ut så lagar vi de ställen som putsen har släppt och målar sedan fasaden. 

Kontakta oss för att boka in ett första möte!

Fasadmålning Uppsala – vanliga misstag

Att renovera fasaden är något som bör göras grundligt. Vi listar några av de vanligaste misstagen som görs vid fasadrenovering.

Väntar för länge

Om det var mer än tio år sedan du målade din träfasad eller 40 år sedan den putsade fasaden sågs över så är det dags att ta tag i den saken. Samma sak gäller om du kan se skador, påväxt eller flagnande färg. Att inte måla fasaden med jämna mellanrum kommer leda till större skador och problem vilket blir dyrare att åtgärda än om du skött det vanliga underhållet. 

Anlitar en oprofessionell entreprenör

Fasadmålning är inte något som man behöver göra särskilt ofta om det utförs noggrant av en kunnig och seriös aktör som tillämpar svenska byggregler och standarder. Det nordiska klimatet med kyla och fukt gör att man behöver vara extra omsorgsfull så att fasadens skydd består. 

Utöver det är fasadarbete ett riskfyllt jobb där olyckor förekommer. En professionell entreprenör har riskmedveten och utbildad personal som är försäkrad ifall en olycka skulle ske. 

Målare inte andra delar av huset

Det kan vara dyrt att hyra ställning, därför är det bra att ta tillvara på den när den väl finns på plats. Att måla fönster och dörrar på samma gång gör att hela fasaden på huset har samma skydd och motståndskraft.

Anlita experter på fasadmålning i Uppsala!